Политика за защита на данните


1.       Вашият акаунт
Доставчикът ви препоръчва да пазите конфиденциалността на потребителското име и парола, с които влизате/използвате платформата, за да се избегне неоторизиран достъп чрез потребителския Ви акаунт. По този начин, при всеки достъп / използване на платформата посредством акаунта (потребителско име и парола) се предполага, че поемате отговорност за всички действия, които ще бъдат извършени при ползването на този акаунт.


Чрез влизането/използването на ПЛАТФОРМАТА, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и КЛИЕНТИТЕ се съгласяват да вземат всички необходими мерки, че сигурността на паролата няма да бъде разкрита  от трети лица.


Ако имате съмнения относно неоторизирана употреба / злоупотреба при използване на акаунта, препоръчваме Ви веднага да ни информирате.


При регистриране предоставената информация трябва да бъде коректна и пълна. 


Доставчикът си запазва правото да откаже на всеки ПОТРЕБИТЕЛ достъп до платформата, да закрие акаунт или да анулира ПОРЪЧКИ, включително потвърдени поръчки.


Също така, достъпът в САЙТА може да бъде временно спрян или ограничен, с цел поддръжка на сайта или въвеждане на нови дейности или услуги.
2.       Политика за конфиденциалност
Ние разбираме важността на конфиденциалността на вашите лични данни. При всяка транзакция осигуряваме сигурността на данните на всички ПОТРЕБИТЕЛИ, и гарантираме че вашите лични данни са защитени.


Нашите препоръки са:


Пазете паролата си!


Не предоставяйте паролата си на никого. Лице, което знае паролата Ви, има достъп до акаунта Ви;


Избягвайте използването на същата парола за различни акаунти;


Ако ползвате обществен  компютър (напр. в библиотека или Интернет кафе), винаги се уверявайте, че сте излезли от акаунта си, преди да изключите компютъра;


Често сменяйте паролата;


Не разгласявайте лична информация!


Не изискваме по телефона или по и-мейл да разкриете паролата на акаунта за използване на САЙТА или номера на кредитната си карта. Не изискваме по телефона да разкриете данните от Вашата банкова сметка или друга лична информация. Всяко подобно искане съответно по телефона или по имейл трябва да бъде игнорирано.


Идентифицирайте фалшивите и-мейли (фалшификация или измама)
3.       Предпазване на лични данни
Всякаква предоставена информация относно лични данни или събрана чрез операциите в САЙТА, ще бъде обработена от доставчика.


Данните и личната информация, предоставена от ПОТРЕБИТЕЛИ/КЛИЕНТИ, се използва от платформата за управление на поръчки, за доставка на продукти и услуги, за обработка на плащания, за комуникиране с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ относно поръчки, продукти, услуги и промоционални оферти, препоръки на продукти и услуги.


Също така, платформата използва тези данни и информация за подобрение на онлайн магазина и платформата за онлайн търговия, за да се избегнат или предотвратят измами или злоупотреби във вреда на САЙТА, както и да се даде възможност на трети лица да извършват техническа поддръжка, логистика и други услуги за САЙТА.


Повечето от личните данни са предоставени от Вас, когато регистрирате Вашия акаунт в платформата, за търсене на продукти в САЙТА, когато осъществявате поръчки или изпращате съобщения, когато участвате в конкурси или попълвате формуляр в САЙТА или тогава, когато общувате с наши служители.


Под лични данни се разбира всякаква информация, служеща за идентифициране на физическо лице, или неин еквивалент; лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез един идентификационен номер или на един или повече параметри от неговата физическа самоличност – психологическа, умствена, икономическа, културна или социална.


Обработването на лични данни представлява всякаква операция или съвкупност от операции, които се извършват по отношение на личните данни, чрез автоматични или неавтоматични средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, приспособяване или промяна, теглене, консултиране, използване, разкриване на трети лица за предаване, разпространяване или друга форма, присъединяване или комбиниране, блокиране, изтриване или унищожаване.


Данните, които Вие предоставяте, са: име, фамилия, адрес , е-mail адрес и телефонен номер, име на получателя на поръчката (адреси и телефонни номера).


Една серия от данни са събрани в автоматичен модул, като например Интернет Протокол (IP) адрес, използван за свързване на компютъра в Интернет; логин; e-mail адрес; парола; информация за вашия компютър и за методи за свързване, като видът на браузъра и версия на операционната система; данни, които понякога се комбинират с подобна информация, събрана от други клиенти с цел за създаване на функции, като например „Най-добре продавани“;  URL (Uniform Resource Locator) пълно време (включително датата и часа), броя на cookies; визуализирани или търсени продукти; както и всякакъв използван телефонен номер за свързване с нашите оператори.


Ако желаете да не получавате реклами от нас, или да не сте вече абонат при получаването на оферти за избрани продукти от нас, моля посетете страницата за отказване на абонамента.


Нашият сайт Ви дава възможност за постоянно отписване. За използване на опцията на постоянно отписване,  трябва да влезете в сайта ни, преди да се отпишете.


Сайтът събира и достъпни на САЙТА данни, като: актуализирана информация за последните поръчки, информация за лична идентификация (включително име, e-mail адрес, парола, предпочитания за комуникация и рекламни предпочитания), предложения (включително история на последно разглеждани продукти, опитът на взаимодействие със сайта, преди да потвърдите поръчка, както и предпочитания).


Чрез регистрирането в САЙТА/ извършване на ПОРЪЧКА и попълването на формуляри с лични данни, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ  декларират, че са съгласни всичките им лични данни да бъдат включени в нашата база данни и дават своето изрично и недвусмислено съгласие, че техните лични данни могат да бъдат съхранени и използвани и от наши партньори за:


    Маркетинг дейности чрез получаването на информационни или търговски съобщения (оферти, промоции, рекламни и маркетингови съобщения, и на трети лица, с които доставчикът има отношения от всякакъв вид) на предоставените e-mail адреси от ПОТРЕБИТЕЛИ и КЛИЕНТИ,


Участие в конкурси, промоции;


Изпращане на нетърговски или административни съобщения (промени в сайта, администриране т.н.);


Необходими вътрешни статистики за подобряване на предоставените качества на услуги и изображението на САЙТА и за създаване на нови характеристики, елементи, промоции, функциониране и нови услуги;


За да осигури достъпа до ограничени раздели на САЙТА


Пазарни изследвания;


Следене на продажбени данни.


Доставчикът може да разкрие тази информация на неговите дистрибутори и агенти, при условията на споразумения за поверителност, извършване на определени дейности от страна на сайта, но без ограничения – за обработване и изпълнение  на поръчки, доставяне на поръчки, анализ на данни и информация, предоставяне на помощ за маркетинг, съобщаване на предложения по електронна поща или SMS, проучвания и анализи на продажбите, плащания с кредитни карти. Тези доставчици могат да имат достъп до личните данни, които са необходими, за да изпълняват задълженията си.